Close

Siden er under oppdatering
·
BMO Entreprenør AS
·
Industriveien 1, Postboks 574, 3605 Kongsberg
·
·

Om Bmo

Om BMO

BMO Entreprenør AS er en av landets største aktører innen rehabilitering av bruer, kaianlegg, damanlegg og andre betong- og stålkonstruksjoner. Med 20 års erfaring har vi opparbeidet bred kompetanse innen våre satsingsområder, med kunder spredt over hele landet.

BMO Entreprenør AS har Bever holding som hovedaksjonær. Ansatte i BMO Entreprenør AS eier en andel av aksjene. Vi har hovedkontor, verksted og lager på Kongsberg. I tillegg til dette har vi kontor og lager i Bergen og Ålesund, som supplerer våre oppdrag i disse regionene.

Målsetting

Vår målsetting er at vi skal ha fornøyde kunder som ønsker å bruke oss flere ganger. Dette målet har vi lykkes med i stor grad, men vi jobber stadig for å bli bedre på alle områder.

Vi satser spesielt på kvalitetssikring i alle ledd samt HMS-arbeid ute på anleggene våre.

HMS

For å ivareta sikkerheten på best mulig måte har vi utarbeidet en egen HMS-, kvalitet- og sikkerhetspolitikk, som ligger til grunn i alt arbeid vi utfører.

Vårt overordnede mål er at alle prosjekter skal gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å oppnå dette legges det vekt på at anlegg planlegges, organiseres og kontrolleres ihht. regler i «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser».

Vårt HMS-system er et hovedinstrument i dette arbeidet. Sammen med relevante lover og forskrifter danner HMS-systemet vårt et regelverk, som alle delaktige i prosjektene våre forplikter seg til å følge.

BMO sine Søsterselskaper

BMO Entreprenør er en del av et konsern og har fire søsterselskaper. Selskapene arbeider tett sammen, for å best mulig kunne etterleve dagens krav fra forskjellige oppdragsgivere og fremstå som en komplett leverandør. Du kan lese mer om våre søsterselskaper ved å trykke på de forskjellige fanene under.