Close

Siden er under oppdatering
·
BMO Entreprenør AS
·
Industriveien 1, Postboks 574, 3605 Kongsberg
·
·

Produktomrader

BMO arbeider med rehabilitering av bruer, kaier, dammer, P-hus og andre betongkonstruksjoner, katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner og

overflatebehandling av stålkonstruksjoner.
Anlegg
Vi har utført flere nybyggoppdrag i betong de siste årene. Blant annet har vi bygget i 2014 ny bru med 20 meter spenn på Fv 365 Bulandet, Askvoll. Dette i tillegg til nye kaier, støttemurer, små og mellomstore bruer rundt i landet.
Betongrehabilitering

BMO Entreprenør AS har siden starten utviklet seg til å bli en av Norges største aktører innen betongrehabilitering.

For betongrehabiliteringen vi gjorde på Risøybrua ble vi tildelt Rehabiliteringsprisen i 2014 for betongrehabilitering utført på en estetisk, miljømessig og teknisk fremragende måte.

BMO Entreprenør er medlem av Norsk forening for betongrehabilitering.

Bru- og veirekkverk
Vi har i forbindelse med våre mange brurehabiliteringsoppdrag utført et stort antall rekkverksmonteringer på bruer. Foruten slike rekkverk utfører vi også veirekkverk med egen pelerigg.
dam- og kaianlegg
BMO Entreprenør AS utfører rehabilitering og forsterking av damvegger i henhold til NVE-krav. Vi utfører også forlengelse av fendervegger og dekker, og nybygging av kaier.
Fuger/membran

BMO Entreprenør AS rehabiliterer alle typer brufuger.

Vi har installert Norges første Polyflex Advanced PU på Grunnasund bru.

Dette er en helt ny type fugeteknologi som er vedlikeholdsfri, tilnærmet lydløs å kjøre over og har ingen mekanisk bevegelige deler.

Vi utfører membraner av TOP 4S, Polyurea, prefabrikert membran, epoksy og Polyuretan – avhengig av underlaget og bruksområde.

Det kan kombineres flere typer membraner for å sikre et vanntett system.Vi har egne transportable koker med kapasitet opptil 19 tonn for bitumenbaserte systemer.

Vi utfører også fresing av asfalt og betong. Mindre arbeider som fuger etc. blir utført med håndholdt utstyr.

For større oppdrag har vi 2 stk fresemaskiner med hhv 0,5 og 1,0 meters avvirkningsbredde.

Katodisk beskyttelse

Hva er katodisk beskyttelse av betongkonstruksjoner? Ved å sette lav spenning på armeringsjernet, endres spenningspotensialet slik at korrosjon ikke kan skje.

Spesielt utsatte steder kan være bruer i havgapet på vestlandet og kaikonstruksjoner. Metoden kan også brukes i parkeringshus Vi har utført en rekke katodiske anlegg på betongkonstruksjoner blant annet på parkeringshus, kaier og bruer. Vi samarbeider med ledende aktører innen prosjektering av slike anlegg. All montering utføres av våre egne ansatte.

Våre oppdragsgivere er bland annet Statens vegvesen, Trondheim havn, Hydro, Arendal kommune, samt diverse borettslag.

Overflatebehandling

Vi påtar oss oppdrag innen overflatebehandling av alle typer stålkonstruksjoner som kraner, bruer, og industrikonstruksjoner.

Vi har ansatte med Frosio sertifisering og fagfolk med lang erfaring innen faget.Våre tjenester innen overflatebehandling er: Ultrahøytrykk vannjet (mobile anlegg) Sandblåsing Metallisering Kalkblåsing Malerarbeider Vi har egne brulifter og tar også hånd om stillasarbeidene selv.

Vannmeisling

Vannmeisling er en metode som selektivt avvirker skadet og dårlig betong.

Dette er den klart foretrukne metoden for fjerning av dårlig betong da den etterlater en ren, sterk og heftforbedret overflate. Våre anlegg yter fra 1000 – 2500 bar med vannmengder opp til 270 liter pr minutt. Samtlige av våre operatører har gjennomgått både kvalitets- og sikkerhetsopplæring i bruk av disse anleggene.

Anleggene kan utstyres med roboter og skinnegående utrustning som kan avvirke betong på f.eks. dragere under kai, vertikale flater og underside av dekker. Vi er godkjent iht Vegdirektoratets godkjenningsordning for vannmeisling.

Aquajet
BMO Entreprenør benytter Aquajet